fbpx
זוהר השבועי

זוהר השבועי

הזוהר נכתב לפני 2,000 שנה על ידי הרב שמעון בר יוחאי. מטרת הזוהר הייתה להסביר את המשמעות הפנימית, הסודית והמיסטית של התורה שהיא חמשת ספרי משה.

חגים

חגים

בתקופה שבני ישראל עזבו את מצרים הבורא נתן להם זמנים מסוימים להתחבר לרמות אנרגיה שונות. לדוגמא חג הפסח הוא דרך לצאת ממצרים.