four - עִברִית

זוהר השבועי

הזוהר נכתב לפני 2,000 שנה על ידי רבי שמעון בר יוחאי. מטרת הזוהר היתה להסביר את המשמעות הפנימית, הסודית והמיסטית של התורה שהיא חמשת חומשי התורה.

holidays 1 - עִברִית

חגים

בזמן שישראל עזבו את מצרים, הבורא נתן להם זמנים מסוימים להתחבר לרמות שונות של אנרגיה. לדוגמה, חג הפסח הוא דרך לצאת ממצרים.
New Moon

ירחים חדשים

מהו הירח החדש? לוח השנה הקבלי עובר ליד הירח. כל 30 יום האנרגיה משמרת. יש 12 חודשים לכל אחד יש אנרגיה שונה. בהרצאות אלה אנו מלמדים אנשים מה הם יכולים לקבל באופן מלא מכל חודש ספציפי.